Beer en Staartje

Winnaar RIONED Innovatieprijs 2017

Bron foto: Stichting RIONED/Hans Dijkstra

Donderdag 2 februari 2017
De RIONED-Innovatieprijs 2017 is gewonnen door riolerings- en waterschapsmedewerkers die betrokken zijn bij de samenwerking in de waterketen in Midden- en West-Brabant (SWWB).

Zij krijgen de prijs voor het (voor-)leesboek ‘Beer en Staartje’ dat gericht is op de onderbouw van de basisschool. Op luchtige wijze laat het boek de werking van de afvalwaterketen zien en wat er wel en niet thuishoort in het riool. Een andere innovatie uit de samenwerking in deze regio, de GoFlow, was eveneens genomineerd.

Beer en Staartje
‘Beer en Staartje’ zijn de hoofdpersonen in een (voor-)leesboek voor kinderen van de onderbouw van de basisschool. De avonturen van Beer die zijn knuffel ‘Staartje’ kwijtraakt bij het doortrekken van het toilet, nemen de lezers mee door de wereld van rioolstelsels, pompen en waterzuiveringen. Op een speelse manier wordt duidelijk wat er wel en niet door het riool gespoeld kan worden om op die manier mee te helpen ons water schoon te houden.

Dit eerste deel ‘Beer en Staartje en het grote wateravontuur’ is ontwikkeld om het waterbewustzijn te vergroten van kinderen en hun ouders. Kijk voor meer informatie op www.beerenstaartje.nl.

Twee genomineerden uit West- en Midden-Brabant
Met het boek ‘Beer en Staartje’ als winnaar en de ‘GoFlow’ als tweede nominatie voor deze prijs kan de missie om binnen het samenwerkingsverband SWWB in te zetten op innovatie als bijzonder geslaagd worden beschouwd.

De ‘GoFlow' is een technische oplossing om verstopping van stuwdoorlaten te beperken. Een stuwdoorlaat is een kleine ronde opening in een stuw in een sloot waardoor het water langzaam weg kan stromen na een regenbui. De ‘GoFlow’ is een halve geperforeerde bol die voor de opening wordt geplaatst. De voorziening houdt vuil tegen dat de stuwopening kan verstoppen. Deze innovatie is bedacht en ontwikkeld door medewerkers van de gemeenten Waalwijk, Breda en waterschap Brabantse Delta.

Klimaatverandering
Wethouder W. H. Starreveld van de Gemeente Gilze en Rijen is binnen de samenwerking een pleitbezorger voor innovaties op het gebied van water. “Waterinnovaties zijn belangrijk om te blijven zorgen voor droge voeten en voldoende schoon water, zowel in bebouwd gebied als in landelijk gebied. Dat draagt bij aan een goede leefomgeving voor onze inwoners en bedrijven. De klimaatverandering vraagt om samenwerking en creatieve en innovatieve oplossingen. Ik ben blij dat medewerkers van gemeenten en het waterschap uit deze regio deze innovaties hebben ingediend. Het is ook goed om te zien dat waterspecialisten uit heel Nederland die nominaties hebben gewaardeerd met hun stem tijdens de RIONED-dag.”

Samenwerking in de waterketen SWWB
Drie waterschappen en 27 gemeenten in West- en Midden-Brabant werken samen in de waterketen onder de noemer SWWB. Het Bestuursakkoord Water vormt de basis van deze samenwerking waarbij kosten besparen, kwaliteit verbeteren en kwetsbaarheid verkleinen van mensen en middelen de belangrijkste doelstellingen zijn.

RIONED
Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. In RIONED participeren alle professioneel betrokken partijen: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen. De belangrijkste taak van Stichting RIONED is het beschikbaar stellen van kennis aan de vakwereld. Op de website www.riool.net is meer informatie te vinden over de innovatieprijs van RIONED.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Breda, Gilze en Rijen en
waterschap Brabantse Delta.